ეპიფანია. სამი მეფის დღე

მთავარი | საუფლო დღესასწაულები | ეპიფანია. სამი მეფის დღე

ეპიფანია ​ ქრისტეშობიდან ​ მეთორმეტე ​ დღეს, 6 იანვარს ​ აღინიშნება. ამ ​ დღეესასწაულით ​ სრულდება ​ საშობაო ​ ზეიმობის ​ პერიოდი. ეპიფანიის ​ დღესასწაული ​ იმ ​ დღის ​ მოგონებაა, როდესაც ​ ყრმა ​ იესოს ​ ბაგაში ​ სამი ​ მეფე ​(ან ​ სამი ​ მოგვი) ეახლა. ზოგიერთი ​ ეკლესია ​ ამ ​ დღეს ​ იესოს ​ ნათლისღებას ​ ზეიმობს.

იესოყველაერისთვისმოვიდა

იესოს ​ თაყვანისცემისთვის ​ შორეული ​ ქვეყნებიდან ​ მოსული ​ მოგვები ​ და ​ მეფეები ​(მათე ​ 2:1–12) წარმართულ ​ სამყაროს ​ წარმოადგენენ. ამიტომ ​ სახარების ​ ეპიზოდი ​ ცხადყოფს, რომ ​ იესო ​ ყველა ​ ერს ​ აერთიანებს. ამრიგად, ეპიფანიის ​ დღესასწაულისას ​ მთელი ​ სამყაროსთვის ​ იესოს ​ შობის ​ განცხადებას ​

ვზეიმობთ.

აღმოსავლელმოგვთაამბავი

აღმოსავლელ ​ მოგვებს ​ იერუსალიმისკენ ​ ვარსკვლავი ​ მიუძღოდათ. ისინი ​„იუდეველთა ​ ახალშობილ ​ მეფეს“ (მათე ​ 2:2) ეძებდნენ. ამ ​ სიტყვებმა ​ ჰეროდე ​ შეძრა, რადგან ​ ახალი ​ მეფის ​ დაბადება ​ მის ​ ძალაუფლებას ​ ემუქრებოდა. მან ​ მღვდელმთავრებსა ​ და ​ მწიგნობრებს ​ გამოჰკითხა ​ ძველ ​ წინასწარმეტყველებათა ​ შესახებ.  მათ ​ უთხრეს, რომ ​ წინასწარმეტყველებათა ​ თანახმად, მესია ​ ბეთლემში ​ უნდა ​ შობილიყო. ჰეროდემ ​ მოიხმო ​ მოგვები ​ და ​ უთხრა: „წადით ​ და ​ გამოწვლილვით ​ გამოიძიეთ ​ ყრმის ​ ამბავი, და ​ როდესაც ​ ჰპოვებთ, მაცნობეთ ​ მე, რათა ​ თავადაც ​ მივიდე ​ და ​ თაყვანი ​ ვცე ​ მას“ (მათე ​ 2:8). ბრძენკაცებმა ​– გასპარმა, მელქიორმა ​ და ​ ბალთაზარმა ​ იპოვეს ​ სადგომი, სადაც ​ მარიამი ​ და ​ იესო ​ იყვნენ, თაყვანი ​ სცეს ​ მას ​ და ​ მიართვეს ​ ოქრო, გუნდრუკი ​ და ​ მური. შემდეგ ​ კი ​ თავის ​ ქვეყანაში ​ სხვა ​ გზით ​ წავიდნენ, რადგანსიზმარში ​ ეუწყათ, რომ ​ ჰეროდესთან ​ არ ​ დაბრუნებულიყვნენ.

ნათლისღება

კათოლიკეებისა ​ და ​ პროტესტანტებისთვის ​ მოგვთა ​ თაყვანისცემა ​ ეპიფანიის ​ მთავარი ​ მოვლენაა, ​ მართლმადიდებელი ​ ეკლესია ​ კი ​ ამ ​ დღეს ​ ნათლისღებას ​ ზეიმობს. ​ ეს ​ დღესასწაული ​ მართლმადიდებლებისთვის ​ ქრისტეშობაზე ​ უფრო ​

მნიშვნელოვანია.

ტრადიციები

ყველა ​ ქვეყანა ​ ეპიფანიას ​ თავისებურად ​ აღნიშნავს. ზოგან ​ ქრისტიანები, ბავშვებიც ​ და ​ მოზრდილებიც, მოგვთა ​ თაყვანისცემის ​ კოსტუმირებულ ​ წარმოდგენებს ​ აწყობენ. ეპიფანიისას ​ მიღებულია ​ სახლის ​ კურთხევა ​(რადგან ​ სამი ​ მეფე ​ იოსებს, მარიამსა ​ და ​ იესოს ​ სახლს ​ ესტუმრა), წყლის ​ კურთხევა ​(რადგან ​ ეს ​ იესოს ​ ნათლისღების ​ დღეა), ნათესავებისა ​ და ​ მეგობრებისთვის ​ საჩუქრების ​ მირთმევა ​(რადგან ​ სამმა ​ მეფემ ​ იესოს ​ ძღვენი ​ მიართვა), ოჯახური ​ თავშეყრა ​ და ​ მხიარულება.

ესპანეთში ​ ამ ​ დღეს ​ El Dia de los Tres Reyes – ​ სამი ​ მეფის ​ დღეს ​ უწოდებენ. ამ ​ დღეს ​ ქალაქის ​ ქუჩებში ​ დიდი ​ მსვლელობები ​ იმართება, ბავშვები ​ კი ​ თავიანთ ​ ფეხსაცმელს ​ ზღურბლთან ​ ტოვებენ, რათა ​ მოგვებისგან ​ საჩუქრები ​ მიიღონ.