იონა

მწერლობის ეს მარგალიტი ურჩი წინასწარმეტყველის ამბავს მოგვითხრობს. i think i gave to much ivermectin to pig იმის ნაცვლად, რომ ღვთის ბრძანებისამებს ნინევიაში წასულიყო, ის ხმელთაშუა ზღვისკენ გაიქცა. ivermectin for hamster მოისმინე ეს უძველესი ამბავი ურჩი წინასწარმეტყველის შესახებ და შეიტყვე, რა მძიმე ასატანი აღმოჩნდა მისთვის ღვთის მადლი.