რატომ განკაცდა ღმერთი?

მთავარი | შეკითხვა | რატომ განკაცდა ღმერთი?

რას ნიშნავს ეს?

შობის​ დღესასწაულის​ სიღრმისეული​ აზრი​ ისაა, რომ​ ღმერთი​ კაცი​ გახდა. ადამიანის​ სახით​ ქრისტეს​ მოვლინებას​ ეკლესია​ განკაცებას​ უწოდებს. ბიბლიაც​ და​ ქრისტიანული​ ფილოსოფიაც​ სიღრმისეულად​ განიხილავს​ ღვთის​ განკაცების​ მიზეზს. არსებობს​ რამდენიმე​ აზრი, რომელიც​ ერთმანეთს​ ავსებს:

  1. ღმერთმა​ ​თავი​ დაიუძლურა. სასუფეველში​​ „უსაფრთხოდ“ რომ​ ​დარჩენილიყო, ხელშეუხებელი​ ​იქნებოდა​ ​და, ვთქვათ, ვერავითარი ​ჰეროდე​ ​ვერაფერს​ ​დააკლებდა. ახლა​ კი​​ შესაძლებელია​ მისი​ ხელყოფა, სიკვდილით​ დასჯაც​ კი. ღმერთმა​ გვაჩვენა, რომ​ არასდროს​ არის​ თავკერძო​ და​ მუდამ​ მზადაა,​ განიცადოს ის, რასაც​ ჩვენ​ ვგრძნობთ.
  2. ღმერთმა​ კაცობრივობის​ „განცდა“ ისურვა. მანამდე​ ღმერთს​ ვუყვარდით, განკაცების​ შემდეგ​ კი​ „შეუძლია​ თანაგვიგრძნოს​ ჩვენ​ უძლურებაში, ჩვენსავით​ გამოცდილია​ ყველაფერში… მას​ ძალუძს​ შეიწყნაროს​ უმეცრები​ და​ გზააცდენილები“ (ებრ. 4:15; 5:2).
  3. ამგვარად​ ადამიანს​ ღვთის​ შეცნობა​ შეუძლია. არასდროს​ ყოფილა​ ღმერთი​ ისე​ ახლო​ს ადამიანებთან, როგორც​ იესოში. ის​ გახდა ხორციელი,​ ხილული, ხელშესახები. თუკი​ ვინმე​ ღმერთს​ ეძებდა, იესოში​ ღვთის​ სახე​ იხილა: როგორიცაა​ იესო, ისეთივეა​ ღმერთი.
  4. სიცოცხლე​ „წმიდა“ გახდა. იესოს​ დროს​ ფიქრობდნენ, რომ​ სხეული​ უწმიდურია​ და​ ხორციელთათვის​ ჭეშმარიტება​ მიუწვდომელია. მაგრამ​ ცხადი​ გახდა, რომ​ ღმერთს​ არც​ სხეულის​ „უწმიდურება“ აშინებს, არც​ მიწის​ მტვერით​ ფეხის​ გასვრა; რომ​ ღმერთს​ და​ კაცს​ გვერდიგვერდ​ დგომა​ შეუძლიათ. ეს​ იმას​ ნიშნავს, რომ​ მომავალში​ ჩვენთვის, ადამიანებისთვის, ყველაფერი​ კეთილად​ წარიმართება.
  5. დამცირებულნი​ ამაღლდებიან. ხშირად​ გვგონია, რომ​ სიღატაკე​ თუ​ სხვა​ განსაცდელი​ თავად​ ღატაკის​ ბრალია. მაგრამ​ აი, ვხედავთ​ იესოს, რომელიც​ სიღარიბეში​ აღიზარდა, როგორც​ ამა​ სოფლის​ უჩინონი​ და​ გარიყულნი. თუკი​ იესო​ ასე​ ამაღლდა, ყოველი​ ღატაკი​ „ეჭვმიტანილად“ იქცევა;​ ვინ​ იტყვის​ დაბეჯითებით, რომ​ ის​ იესოს​ მსგავსი​ არ​ არის?!
  6. ასე​ ამხელს​ იესო​ ბოროტებას. როდესაც​ ადამიანები​ მას​ პასუხობენ, მათი​ ჭეშმარიტი​ ზრახვები​ ცხადდება: „აჰა, განწესებულია​ ეს​ მრავალთა​ დამხობად​ და​ აღდგენად​ ისრაელში… რათა​ გაცხადდეს​ მრავალ​ გულთაგან​ ზრახვები“ (ლუკა​ 2: 34-35).