ფსალმუნი 22

მთავარი | ბიბლია | ფსალმუნი 22

შესაძლოა, ეს უმნიშვნელოვანესი ფსალმუნია: „უფალი ჩემი მწყემსია…“. ivermectin resistance C. elegans

გასაკვირი როდია, რომ ამას განთქმული მეფე დავითი ამბობს: ის ხომ ოდესღაც თავადაც მწყემსი იყო. how much ivermectin for ear mites ამიტომაც იცოდა, რას ნიშნავს მწემსობა. იქნებ ისიც იცოდა, როგორია ცხვრად ყოფნა. achat ivermectine biogaran

ფსალმუნი 22
ფსალმუნი დავითისა
უფალი ჩემი მწყემსია,
არაფერი არ მომაკლდება.
ხასხასა მოლზე დამასვენებს
და წყნარ წყლებზე წამიძღვება მე.
სულს დამიწყნარებს,
სიმართლის კვალზე დამაყენებს თავისი
სახელის გულისთვის.
შავეთის ველზეც რომ ვიარო,
ბოროტებისა არ მეშინია,
რადგან შენა ხარ ჩემთან;
მანუგეშებენ შენი კვერთხი
და შენი საყრდენი.
გააწყვე ტაბლა ჩემს წინაშე
ჩემს მტერთა თვალწინ,
ზეთი სცხე ჩემს თავს;
სავსეა ჩემი თასი პირთამდე.
ასე, სიკეთე და წყალობა დამდევს
კვალდაკვალ მთელი სიცოცხლე
და დავმკვიდრდები უფლის სახლში დღენი
მრავალნი.